Podpora

Aktuálna situácia je náročná pre všetkých, ale waldorfské školy a škôlky a ľudia v nich pôsobiaci sú v obzvlášť ťažkej situácii. Nesmú vykonávať svoju činnosť, od ktorej sú existenčne závislí podobne ako ostatní od svojej práce, a zároveň väčšina z nich nedostáva od štátu žiadne finančné prostriedky ani inú pomoc. Preto členovia predstavenstva AWŠŠ vyhlásili projekt "OPORA" na pomoc týmto ľuďom a inštitúciám.

Znenie projektovej výzvy

Pre ostatných sú tu ďalšie možnosti ako podporiť alebo pomôcť:

Finančné dary
Dary na podporu a rozvoj waldorfskej pedagogiky na Slovensku môžete posielať na č. ú. SK18 3100 0000 0040 2004 6418

2% alebo 3% z daní
Môžete nás podporiť svojimi 2% alebo 3% dane z príjmu za predchádzajúci rok. Postup ako darovanie vykonať nájdete na webstránke dvepercenta.sk.

Dobrovoľníctvo
Waldorfské iniciatívy a projekty poskytujú veľa príležitostí pre uplatnenie dobrovoľníkov. Je možné pomôcť dobrej veci a zároveň zbierať obohacujúce skúsenosti, ktoré majú obrovský význam pre život človeka a jeho rozvoj, a ktoré sú unikátne práve vďaka kultúrnym a spoločenským cieľom waldorfského hnutia.

Aktuálne

2022-09-02 Prihlasovanie na učiteľský seminár
Doplňujúce prihlasovanie záujemcov do prvého ročníka trojročného vzdelávania pre učiteľov vo waldorfskej pedagogike. Prihlášky podávajte najneskôr do 25.9.2022.

2021-09-28 Výchova - trvalo udržateľne
V dňoch 16-17. 10. sa uskutoční prvé zo siedmych víkendových stretnutí venovaných, ktoré budeme venovať waldorfskej pedagogike predškolského veku - viac.

2021-03-09 Vzdelávanie pre pedagogiku strednej školy
Týždenný seminár pre waldorfskú pedagogiku v Kasseli k vývojovým témam pre pedagogiku strednej školy - viac.