Licencia - waldorf

Bund der Freien Waldorfschulen

Waldorfská škola je vždy školou neziskovou, bez ohľadu na to, akú právnu formu má - štátna, súkromná alebo podniková škola. Aby základné princípy ostali zachované (tie sú zárukou kvality), sú názvy "Waldorf" a "Steiner" pre použitie inštitúciami licencované, pričom vlastníkom medzinárodnej licencie je Bund der Freien Waldorfschulen (Zväz slobodných waldorfských škôl).

Slovenská Asociácia waldorfských škôl a škôlok je z pohľadu Zväzu slobodných waldorfských škôl hlavným komunikačným partnerom v otázkach pridelenia mena "Waldorfská" škola alebo škola "Rudolfa Steinera" pre Slovenskú republiku.

Prípadný záujem o takéto označenie školy je preto na Slovensku potrebné najprv konzultovať s AWŠŠ. Pokiaľ sa obrátite priamo na Zväz, potom je veľmi pravdepodobné, že vašu požiadavku bude Zväz primárne konzultovať s AWŠŠ.

Aktuálne

10. 12. 2023 Médiá vo výchove a ochranná ruka rodiča
Záznam z verejnej prednášky Slavomíra Lichvára o súvislostiach výchovy a používania médií deťmi a mládežou. - viac

08. 08. 2023 Waldorf a Goetheho biografia
Dňa 7.7.2023 v Košiciach prednášal Jost Schieren o Goetheho živote a súvislostiach medzi goetheanizmom a waldorfským vzdelávaním. - viac

29. 06. 2023 Letná akadémia: Sloboda, umelá inteligencia a výchova
V dňoch 14 - 16. júla 2023 prináša AlmaSofia prednášky a umelecké workshopy na aktuálnu tému: Umelá inteligencia a sloboda vo vzťahu k výchove. Záujemcovia sa môžu prihlásiť - viac

Viac