Semináre pre učiteľov

Podporujeme učiteľov v tom, aby sa vzdelávali a osobnoste rozvíjali.

Organizovanie seminárov

Hlavným nástrojom vzdelávania je popri individuálnom štúdiu účasť na špecializvaných seminároch waldorfskej pedagogiky a súvisiacich profesných vzdelávaniach (napr. liečebná pedagogika, medicína, psychológia a pod.). Preto asociácia organizuje pre členov aj pre verejnosť semináre. Lektormi sú obvykle samotní waldorfskí učitelia zo SR, v rámci spolupráce s rôznymi európskymi partnermi sú však organizované aj semináre s účasťou významných zahraničných pedagogických lektorov (z Nemecka, Rakúska, Švajčiarska, Holandska, Maďarska a ďalších).

Informácie o seminároch sú dostupné v časti vzdelávanie učiteľov.

Finančné kompenzácie

Waldorfské inštitúcie systematicky prispievajú na vzdelávanie učiteľov, ktorí u nich pôsoboia, pretože si uvedomujú, že je to základ kvalitnej pedagogickej práce. V prípade potreby vie AWŠŠ svojim členom poskytnúť aj finančné prostriedky na kompenzáciu nákladov spojených so vzdelávaním - preplatenie kurzovného, cestovných a ubytovacích nákladov, a pod.

Aktuálne

2022-09-02 Prihlasovanie na učiteľský seminár
Doplňujúce prihlasovanie záujemcov do prvého ročníka trojročného vzdelávania pre učiteľov vo waldorfskej pedagogike. Prihlášky podávajte najneskôr do 25.9.2022.

2021-09-28 Výchova - trvalo udržateľne
V dňoch 16-17. 10. sa uskutoční prvé zo siedmych víkendových stretnutí venovaných, ktoré budeme venovať waldorfskej pedagogike predškolského veku - viac.

2021-03-09 Vzdelávanie pre pedagogiku strednej školy
Týždenný seminár pre waldorfskú pedagogiku v Kasseli k vývojovým témam pre pedagogiku strednej školy - viac.