Semináre pre učiteľov

Podporujeme učiteľov v tom, aby sa vzdelávali a osobnoste rozvíjali.

Organizovanie seminárov

Hlavným nástrojom vzdelávania je popri individuálnom štúdiu účasť na špecializvaných seminároch waldorfskej pedagogiky a súvisiacich profesných vzdelávaniach (napr. liečebná pedagogika, medicína, psychológia a pod.). Preto asociácia organizuje pre členov aj pre verejnosť semináre. Lektormi sú obvykle samotní waldorfskí učitelia zo SR, v rámci spolupráce s rôznymi európskymi partnermi sú však organizované aj semináre s účasťou významných zahraničných pedagogických lektorov (z Nemecka, Rakúska, Švajčiarska, Holandska, Maďarska a ďalších).

Informácie o seminároch sú dostupné v časti vzdelávanie učiteľov.

Finančné kompenzácie

Waldorfské inštitúcie systematicky prispievajú na vzdelávanie učiteľov, ktorí u nich pôsoboia, pretože si uvedomujú, že je to základ kvalitnej pedagogickej práce. V prípade potreby vie AWŠŠ svojim členom poskytnúť aj finančné prostriedky na kompenzáciu nákladov spojených so vzdelávaním - preplatenie kurzovného, cestovných a ubytovacích nákladov, a pod.

Aktuálne

08. 08. 2023 Waldorf a Goetheho biografia
Dňa 7.7.2023 v Košiciach prednášal Jost Schieren o Goetheho živote a súvislostiach medzi goetheanizmom a waldorfským vzdelávaním. - viac

29. 06. 2023 Letná akadémia: Sloboda, umelá inteligencia a výchova
V dňoch 14 - 16. júla 2023 prináša AlmaSofia prednášky a umelecké workshopy na aktuálnu tému: Umelá inteligencia a sloboda vo vzťahu k výchove. Záujemcovia sa môžu prihlásiť - viac

02. 09. 2022 Prihlasovanie na učiteľský seminár
Doplňujúce prihlasovanie záujemcov do prvého ročníka trojročného vzdelávania pre učiteľov vo waldorfskej pedagogike. Prihlášky podávajte najneskôr do 25.9.2022. - viac

Viac