Organizácia

Slovenské občianske združenie Asociácia waldorfských škôl a škôlok (AWŠŠ) bolo založené v roku 1992 s cieľom napomáhať šíreniu a rozvoju waldorfskej pedagogiky na Slovensku. Združuje priaznivcov waldorfskej pedagogiky z celého Slovenska a je otvorené pre ďalších záujemcov. Členovia asociácie majú možnosť tak používať jej služby, ako aj vlastnou aktivitou prispievať k naplňovaniu jej cieľov.

Ciele

  • Pomáhať pri zakladaní a zveľaďovaní waldorfských škôl, školských a výchovných zaradení, ktoré uplatňujú waldorfskú pedagogiku
  • Pripravovať a uskutočňovať vzdelávanie pedagogických pracovníkov a ostatných záujemcov v oblasti waldorfskej pedagogiky
  • Spolupracovať pri tvorbe legislatívy a noriem v oblasti výchovy a vzdelávania
  • Spolupracovať s kultúrnymi, výchovno-vzdelávacími ustanovizňami a občianskymi iniciatívami doma i v zahraničí
  • Osveta a vytváranie povedomia o waldorfskej pedagogike

Informácie o členstve

Členstvom v AWŠŠ podporíte snahy o rozšírenie waldorfskej idey na Slovensku. Prihlásiť sa za člena AWŠŠ je možné po stiahnutí a vyplnení prihlášky, ktorú nájdete v sekcii dokumenty.

Aktuálne

2022-09-02 Prihlasovanie na učiteľský seminár
Doplňujúce prihlasovanie záujemcov do prvého ročníka trojročného vzdelávania pre učiteľov vo waldorfskej pedagogike. Prihlášky podávajte najneskôr do 25.9.2022.

2021-09-28 Výchova - trvalo udržateľne
V dňoch 16-17. 10. sa uskutoční prvé zo siedmych víkendových stretnutí venovaných, ktoré budeme venovať waldorfskej pedagogike predškolského veku - viac.

2021-03-09 Vzdelávanie pre pedagogiku strednej školy
Týždenný seminár pre waldorfskú pedagogiku v Kasseli k vývojovým témam pre pedagogiku strednej školy - viac.