Organizácia

Slovenské občianske združenie Asociácia waldorfských škôl a škôlok (AWŠŠ) bolo založené v roku 1992 s cieľom napomáhať šíreniu a rozvoju waldorfskej pedagogiky na Slovensku. Združuje priaznivcov waldorfskej pedagogiky z celého Slovenska a je otvorené pre ďalších záujemcov. Členovia asociácie majú možnosť tak používať jej služby, ako aj vlastnou aktivitou prispievať k naplňovaniu jej cieľov.

Ciele

  • Pomáhať pri zakladaní a zveľaďovaní waldorfských škôl, školských a výchovných zaradení, ktoré uplatňujú waldorfskú pedagogiku
  • Pripravovať a uskutočňovať vzdelávanie pedagogických pracovníkov a ostatných záujemcov v oblasti waldorfskej pedagogiky
  • Spolupracovať pri tvorbe legislatívy a noriem v oblasti výchovy a vzdelávania
  • Spolupracovať s kultúrnymi, výchovno-vzdelávacími ustanovizňami a občianskymi iniciatívami doma i v zahraničí
  • Osveta a vytváranie povedomia o waldorfskej pedagogike

Informácie o členstve

Členstvom v AWŠŠ podporíte snahy o rozšírenie waldorfskej idey na Slovensku. Prihlásiť sa za člena AWŠŠ je možné po stiahnutí a vyplnení prihlášky, ktorú nájdete v sekcii dokumenty.

Aktuálne

10. 12. 2023 Médiá vo výchove a ochranná ruka rodiča
Záznam z verejnej prednášky Slavomíra Lichvára o súvislostiach výchovy a používania médií deťmi a mládežou. - viac

08. 08. 2023 Waldorf a Goetheho biografia
Dňa 7.7.2023 v Košiciach prednášal Jost Schieren o Goetheho živote a súvislostiach medzi goetheanizmom a waldorfským vzdelávaním. - viac

29. 06. 2023 Letná akadémia: Sloboda, umelá inteligencia a výchova
V dňoch 14 - 16. júla 2023 prináša AlmaSofia prednášky a umelecké workshopy na aktuálnu tému: Umelá inteligencia a sloboda vo vzťahu k výchove. Záujemcovia sa môžu prihlásiť - viac

Viac