Aktuálne dianie

02. 09. 2022

Prihlasovanie na učiteľský seminár

Doplňujúce prihlasovanie záujemcov do prvého ročníka trojročného vzdelávania pre učiteľov vo waldorfskej pedagogike. Prihlášky podávajte najneskôr do 25.9.2022. - viac

28. 09. 2021

Výchova - trvalo udržateľne

V dňoch 16-17. 10. sa uskutoční prvé zo siedmych víkendových stretnutí venovaných, ktoré budeme venovať waldorfskej pedagogike predškolského veku - viac.

09. 03. 2021

Vzdelávanie pre pedagogiku strednej školy

Týždenný seminár pre waldorfskú pedagogiku v Kasseli k vývojovým témam pre pedagogiku strednej školy - viac.

16. 01. 2021

Ako sa majú deti počas online vyučovania?

Školskí psychológovia z bratislavskej waldorfskej školy zisťovali dopady dištančného vzdelávania na žiakov - viac.

19. 12. 2020

Sedem ponaučení z pandémie

Preklad dokumentu o ponaučeniach zo súčasnej situácie, vypracovaný Európskou radou pre waldorfské vzdelávanie - viac.

07. 12. 2020

Korona-kríza ako príležitosť pre ozdravenie pedagogiky

Asociácia zverejnila stanovisko k súčasnému dianiu. Viac informácií.

12. 04. 2020

Pomoc pre waldorfské inštitúcie

AWŠŠ vyhlásila projekt "OPORA" na pomoc waldorfským inštitúciám, ktoré nemajú štátne financovanie a boli zasiahnuté súčasnými vládnymi opatreniami proti pandémii koronavírusu. Viac informácii.

24. 02. 2020

Sotkanie 2020

V dňoch 21. - 23. 2. 2020 sa uskutočnilo v Nových Zámkoch stretnutie členov AWŠŠ s nadštandardne vysokou účasťou. Boli dohodnuté strategické zámery na najbližšie roky.

Aktuálne

2022-09-02 Prihlasovanie na učiteľský seminár
Doplňujúce prihlasovanie záujemcov do prvého ročníka trojročného vzdelávania pre učiteľov vo waldorfskej pedagogike. Prihlášky podávajte najneskôr do 25.9.2022.

2021-09-28 Výchova - trvalo udržateľne
V dňoch 16-17. 10. sa uskutoční prvé zo siedmych víkendových stretnutí venovaných, ktoré budeme venovať waldorfskej pedagogike predškolského veku - viac.

2021-03-09 Vzdelávanie pre pedagogiku strednej školy
Týždenný seminár pre waldorfskú pedagogiku v Kasseli k vývojovým témam pre pedagogiku strednej školy - viac.