Publikácie

AWŠŠ má možnosti financovať vydanie starostlivo zvolených publikácií, či už preklady z cudzích jazykov alebo kvalitné pôvodné. Jedná sa hlavne o publikácie pre interné použitie v rámci asociácia, ale do úvahy pripadajú aj publikácie pre širokú verejnosť. Cieľom je kvalita, nie kvantita, pretože nejde o podnikateľskú či ziskovú činnosť.

Prekladanie kníh je zároveň spôsob ako môžu prípadní záujemcovia pomôcť AWŠŠ a podporiť šírenie waldorfskej pedagogiky. V prípade, že máte záujem touto formou prispieť, kontaktujte nás.

Aktuálne

2021-09-28 Výchova - trvalo udržateľne
V dňoch 16-17. 10. sa uskutoční prvé zo siedmych víkendových stretnutí venovaných, ktoré budeme venovať waldorfskej pedagogike predškolského veku - viac.

2021-03-09 Vzdelávanie - pedagogika strednej školy
Týždenný seminár pre waldorfskú pedagogiku v Kasseli k vývojovým témam pre pedagogiku strednej školy - viac.

2021-01-16 Ako sa majú deti počas online vyučovania?
Školskí psychológovia z bratislavskej waldorfskej školy zisťovali dopady dištančného vzdelávania na žiakov - viac.