Publikácie

AWŠŠ má možnosti financovať vydanie starostlivo zvolených publikácií, či už preklady z cudzích jazykov alebo kvalitné pôvodné. Jedná sa hlavne o publikácie pre interné použitie v rámci asociácia, ale do úvahy pripadajú aj publikácie pre širokú verejnosť. Cieľom je kvalita, nie kvantita, pretože nejde o podnikateľskú či ziskovú činnosť.

Prekladanie kníh je zároveň spôsob ako môžu prípadní záujemcovia pomôcť AWŠŠ a podporiť šírenie waldorfskej pedagogiky. V prípade, že máte záujem touto formou prispieť, kontaktujte nás.

Aktuálne

08. 08. 2023 Waldorf a Goetheho biografia
Dňa 7.7.2023 v Košiciach prednášal Jost Schieren o Goetheho živote a súvislostiach medzi goetheanizmom a waldorfským vzdelávaním. - viac

29. 06. 2023 Letná akadémia: Sloboda, umelá inteligencia a výchova
V dňoch 14 - 16. júla 2023 prináša AlmaSofia prednášky a umelecké workshopy na aktuálnu tému: Umelá inteligencia a sloboda vo vzťahu k výchove. Záujemcovia sa môžu prihlásiť - viac

02. 09. 2022 Prihlasovanie na učiteľský seminár
Doplňujúce prihlasovanie záujemcov do prvého ročníka trojročného vzdelávania pre učiteľov vo waldorfskej pedagogike. Prihlášky podávajte najneskôr do 25.9.2022. - viac

Viac