Medzinárodná spolupráca

Haagsky kruh

The Hague Circle - International Conference of Waldorf/Steiner Education - zameriava sa najmä na rozšírenie hnutia globálneho vzdelávania, organizuje celosvetové učiteľské konferencie.

Európska rada waldorfského vzdelávania

European Council for Steiner Waldorf Education (ECSWE) združuje národné asociácie a podporuje waldorfské vzdelávanie na európskej úrovni a propaguje slobodu vzdelávania v Európe. AWŠŠ je členom ECSWE.

Medzinárodná asociácia pre predprimárne waldorfské vzdelávanie

International Association for Steiner/Waldorf Early Childhood Education (IASWECE) - podporuje vzdelávanie, mentoring a celosvetovú spoluprácu opatrovateľov detí, učiteľov materských škôl a vychovávateľov.

IAO

Internationale Assoziation Osteuropa (IAO) - zameriava sa na vzdelávanie waldorfských učiteľov which takes place in amulti-yeartrainingcycle. In addition,the IAO employeesadvise thecurrentlyworkingWaldorf teachers with the planningof their lessons, thedevelopment of curriculaand the setting upof self-managementin schools.

Zväz slobodných waldorfských škôl v Nemecku

Bund der Freien Waldorfschulen - reprezentuje a obhajuje výchovu k slobode vo svete a umožňuje partnerským inštitúciám prakticky tento cieľ. Je vlastníkom medzinárodnej licencie je Bund der Freien Waldorfschulen (Zväz slobodných waldorfských škôl).

Priatelia výchovného umenia Rudolfa Steinera

Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners - realizujú celosvetovú kampaň za slobodný vzdelávací systém od roku 1976 a podporujú ľudí, ktorí sa zaviazali k vzdelávaniu detí a mládeže a k lepším vzdelávacím príležitostiam vo svojich komunitách

Pedagogická sekcia pri Goetheane

Jej poslaním je pedagogický výskum a rozvoj antroposofickej pedagogiky, prinášanie nových impulzov pre každodennú prácu waldorfských pedagógov na celom svete.

Aktuálne

10. 12. 2023 Médiá vo výchove a ochranná ruka rodiča
Záznam z verejnej prednášky Slavomíra Lichvára o súvislostiach výchovy a používania médií deťmi a mládežou. - viac

08. 08. 2023 Waldorf a Goetheho biografia
Dňa 7.7.2023 v Košiciach prednášal Jost Schieren o Goetheho živote a súvislostiach medzi goetheanizmom a waldorfským vzdelávaním. - viac

29. 06. 2023 Letná akadémia: Sloboda, umelá inteligencia a výchova
V dňoch 14 - 16. júla 2023 prináša AlmaSofia prednášky a umelecké workshopy na aktuálnu tému: Umelá inteligencia a sloboda vo vzťahu k výchove. Záujemcovia sa môžu prihlásiť - viac

Viac