Podpora

Možnosti ako podporiť alebo pomôcť waldorfskému hnutiu:

Finančné dary
Dary na podporu a rozvoj waldorfskej pedagogiky na Slovensku môžete posielať na č. ú. SK18 3100 0000 0040 2004 6418

2% alebo 3% z daní
Môžete waldorfské iniciatívy podporiť svojimi 2% alebo 3% dane z príjmu za predchádzajúci rok. Postup ako darovanie vykonať nájdete na webstránke dvepercenta.sk.

Dobrovoľníctvo
Waldorfské iniciatívy a projekty poskytujú veľa príležitostí pre uplatnenie dobrovoľníkov. Je možné pomôcť dobrej veci a zároveň zbierať obohacujúce skúsenosti, ktoré majú obrovský význam pre život človeka a jeho rozvoj, a ktoré sú unikátne práve vďaka kultúrnym a spoločenským cieľom waldorfského hnutia.

Aktuálne

10. 12. 2023 Médiá vo výchove a ochranná ruka rodiča
Záznam z verejnej prednášky Slavomíra Lichvára o súvislostiach výchovy a používania médií deťmi a mládežou. - viac

08. 08. 2023 Waldorf a Goetheho biografia
Dňa 7.7.2023 v Košiciach prednášal Jost Schieren o Goetheho živote a súvislostiach medzi goetheanizmom a waldorfským vzdelávaním. - viac

29. 06. 2023 Letná akadémia: Sloboda, umelá inteligencia a výchova
V dňoch 14 - 16. júla 2023 prináša AlmaSofia prednášky a umelecké workshopy na aktuálnu tému: Umelá inteligencia a sloboda vo vzťahu k výchove. Záujemcovia sa môžu prihlásiť - viac

Viac