Organizačná štruktúra

Pracovné skupiny

Pracovné skupiny vznikajú z iniciatívy členov asociácie a obvykle majú lokálne alebo regionálne pôsobisko. Nie sú stanovené žiadne špecifické podmienky pre ich fungovanie. Jedinou podmienkou je, aby ich činnosť nebola v rozpore s cieľmi asociácie.

Koordinačná rada

Koordinačná rada zastrešuje aktivity asociácie s celoslovenským dopadom ako napríklad:

  • Podpora vzdelávania a osobného rozvoja waldorfských učiteľov
  • Komunikácia s iniciatívami a pracovnými skupinami
  • Komunikácia so zahraničnými partnermi
  • Marketing a komunikácia s verejnosťou
  • Sledovanie zmien legislatívy a činnosti smerujúce k utváraniu legislatívy v súlade s cieľmi asociácie

Predstavenstvo

Predstavenstvo je výkonným orgánom asociácie a zastupuje ju v úradnom styku. Je trojčlenné a každý člen predstavenstva má právomoc samostatne konať v mene asociácie.

Aktuálne

10. 12. 2023 Médiá vo výchove a ochranná ruka rodiča
Záznam z verejnej prednášky Slavomíra Lichvára o súvislostiach výchovy a používania médií deťmi a mládežou. - viac

08. 08. 2023 Waldorf a Goetheho biografia
Dňa 7.7.2023 v Košiciach prednášal Jost Schieren o Goetheho živote a súvislostiach medzi goetheanizmom a waldorfským vzdelávaním. - viac

29. 06. 2023 Letná akadémia: Sloboda, umelá inteligencia a výchova
V dňoch 14 - 16. júla 2023 prináša AlmaSofia prednášky a umelecké workshopy na aktuálnu tému: Umelá inteligencia a sloboda vo vzťahu k výchove. Záujemcovia sa môžu prihlásiť - viac

Viac