Kontaktné údaje

Poštová adresa: Veľká zem 399, 040 18 Vyšná Hutka, Košice-okolie
Emailová adresa:
Telefonický kontakt:
Webové sídlo: asociacia.iwaldorf.sk
IČO: 308 44 851
DIČ: 20 21 447 340

Ak by ste sa chceli niečo spýtať alebo poslať nejaké podnety či informácie, použite nasledujúci formulár. Odpovieme vám na email, ktorý uvediete. Ak odpoveď nedostanete do 2-3 dní, skontrolujte si aj SPAM priečinok.

Aktuálne

2022-09-02 Prihlasovanie na učiteľský seminár
Doplňujúce prihlasovanie záujemcov do prvého ročníka trojročného vzdelávania pre učiteľov vo waldorfskej pedagogike. Prihlášky podávajte najneskôr do 25.9.2022.

2021-09-28 Výchova - trvalo udržateľne
V dňoch 16-17. 10. sa uskutoční prvé zo siedmych víkendových stretnutí venovaných, ktoré budeme venovať waldorfskej pedagogike predškolského veku - viac.

2021-03-09 Vzdelávanie pre pedagogiku strednej školy
Týždenný seminár pre waldorfskú pedagogiku v Kasseli k vývojovým témam pre pedagogiku strednej školy - viac.