Vzdelávanie pre pedagogiku strednej školy

Seminár pre waldorfskú pedagogiku v Kasseli každoročne organizuje jarný pracovný týždeň k vývojovým témam pre pedagogiku strednej školy. Tento rok bude seminár kvôli pandemickým opatreniam prebiehať on-line formou. Zúčastniť sa ho môže každý, kto ovláda angličtinu alebo nemčinu a hľadá inšpiráciu pre vyučovanie alebo výchovu dieťaťa v puberte. Ak do prihlášky uvediete, že sa hlásite na podnet AWŠŠ, nebudete musieť platiť kurzovné.

Prihlášky a info o programe:
Internationale Fortbildungswoche 26.03. - 01.04.2021

Aktuálne

2022-09-02 Prihlasovanie na učiteľský seminár
Doplňujúce prihlasovanie záujemcov do prvého ročníka trojročného vzdelávania pre učiteľov vo waldorfskej pedagogike. Prihlášky podávajte najneskôr do 25.9.2022.

2021-09-28 Výchova - trvalo udržateľne
V dňoch 16-17. 10. sa uskutoční prvé zo siedmych víkendových stretnutí venovaných, ktoré budeme venovať waldorfskej pedagogike predškolského veku - viac.

2021-03-09 Vzdelávanie pre pedagogiku strednej školy
Týždenný seminár pre waldorfskú pedagogiku v Kasseli k vývojovým témam pre pedagogiku strednej školy - viac.